Chotkos's Blog

Programowanie i informatyka

Rekordy

Tym razem powiemy sobie o rekordach – bardzo przydatnej rzeczy jeżeli potrzebna nam jest np. baza danych. Zacznijmy od implementacji ( pascal)

type
uczen=record
imie,nazwisko,adres:string;
wiek,ileocen:longint;
srednia:real;
oceny:array[1..50] of longint;
end;

W ten oto sposób otrzymaliśmy nowy typ zmiennej „uczen” którego możemy dowolnie używać, przechodzimy teraz do var:

var
a:array[1..40] of uczen;

jak widać możemy sobie spokojnie stworzyć tablicę uczniów – taki nasz komputerowy dziennik, ale też na nich operować, co robimy już w głównej części programu, jeszcze tylko do var dodam sobie  zmienną oper – dzięki której obsłużymy naszą bazę danych:

oper,i,suma:longint;
begin
Tutaj to już w sumie możemy robić co chcemy, ale oczywiście podam kilka przykładów ;)
readln(oper);
writeln(a[oper].imie,' ',a[oper].nazwisko);
writeln(a[oper].adres);
for i:=1 to a[oper].ileocen do
begin
writeln(a[oper].oceny[i],' ');
suma:=suma+a[oper].oceny[i];
end;
a[oper].srednia=suma /a[oper].ileocen;
writeln(lśrednia=l,a[oper].srednia);
writeln('uczeń ma ',a[oper].wiek,' lat');
end.

Jak widzimy program ma dostęp do wszystkich pól rekordu, również tych które są tablicami 😉

Dobrym ćwiczeniem będzie jeżeli napiszesz program podobny do tego, pozwalający na wprowadzanie i wczytywanie informacji do rekordu i z rekodu. Powodzenia ;)!

Reklamy

Luty 5, 2010 Posted by | Doświadczenia, Programowanie | | Dodaj komentarz